The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 340
Urządzenie: Lenovo Home
Kontakt: Aiden (+48 951 492 546)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
16.02.2019
16:25:01

Dostarczenie wiadomości.

16.02.2019
16:24:53

Wysłanie wiadomości.

16.02.2019
16:24:45

Planowana godzina wysyłki.

16.02.2019
16:24:43

Utworzenie wiadomości w sytemie.