The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 35
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Paisley (+48 551 306 858)
Treść:
Receive SMS via API Android
Status: Queued
21.03.2019
00:09:16

Dostarczenie wiadomości.

21.03.2019
00:09:08

Wysłanie wiadomości.

21.03.2019
00:09:00

Planowana godzina wysyłki.

21.03.2019
00:08:58

Utworzenie wiadomości w sytemie.