The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 356
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Scarlett (+48 991 368 286)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status: Queued
22.02.2020
12:18:30

Dostarczenie wiadomości.

22.02.2020
12:18:22

Wysłanie wiadomości.

22.02.2020
12:18:14

Planowana godzina wysyłki.

22.02.2020
12:18:12

Utworzenie wiadomości w sytemie.