The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 358
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Christopher (+48 727 472 437)
Treść:
Receive SMS via API Android
Status: Queued
21.05.2019
21:10:04

Dostarczenie wiadomości.

21.05.2019
21:09:56

Wysłanie wiadomości.

21.05.2019
21:09:48

Planowana godzina wysyłki.

21.05.2019
21:09:46

Utworzenie wiadomości w sytemie.