The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 358
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: John (+48 206 082 575)
Treść:
Receive SMS via API
Status: Queued
21.03.2019
00:06:05

Dostarczenie wiadomości.

21.03.2019
00:05:57

Wysłanie wiadomości.

21.03.2019
00:05:49

Planowana godzina wysyłki.

21.03.2019
00:05:47

Utworzenie wiadomości w sytemie.