The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 360
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Isaiah (+48 963 327 952)
Treść:
Receive SMS via API Android
Status: Queued
17.02.2020
00:18:22

Dostarczenie wiadomości.

17.02.2020
00:18:14

Wysłanie wiadomości.

17.02.2020
00:18:06

Planowana godzina wysyłki.

17.02.2020
00:18:04

Utworzenie wiadomości w sytemie.