The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 370
Urządzenie: Xiaomi Home
Kontakt: Ava (+48 472 491 957)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
21.03.2019
00:45:15

Dostarczenie wiadomości.

21.03.2019
00:45:07

Wysłanie wiadomości.

21.03.2019
00:44:59

Planowana godzina wysyłki.

21.03.2019
00:44:57

Utworzenie wiadomości w sytemie.