The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 370
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Nathan (+48 555 011 297)
Treść:
Android phone as SMS Gateway
Status: Queued
21.05.2019
16:00:47

Dostarczenie wiadomości.

21.05.2019
16:00:39

Wysłanie wiadomości.

21.05.2019
16:00:31

Planowana godzina wysyłki.

21.05.2019
16:00:29

Utworzenie wiadomości w sytemie.