The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 389
Urządzenie: Sony Work
Kontakt: Harper (+48 577 569 557)
Treść:
Web SMS Gateway
Status: Queued
24.05.2019
19:26:06

Dostarczenie wiadomości.

24.05.2019
19:25:58

Wysłanie wiadomości.

24.05.2019
19:25:50

Planowana godzina wysyłki.

24.05.2019
19:25:48

Utworzenie wiadomości w sytemie.