The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 394
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Lucas (+48 154 332 437)
Treść:
Receive SMS via API Android
Status: Queued
24.02.2020
13:29:12

Dostarczenie wiadomości.

24.02.2020
13:29:04

Wysłanie wiadomości.

24.02.2020
13:28:56

Planowana godzina wysyłki.

24.02.2020
13:28:54

Utworzenie wiadomości w sytemie.