The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 395
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Andrew (+48 907 600 743)
Treść:
Android phone as SMS Gateway
Status: Queued
19.04.2019
05:32:51

Dostarczenie wiadomości.

19.04.2019
05:32:43

Wysłanie wiadomości.

19.04.2019
05:32:35

Planowana godzina wysyłki.

19.04.2019
05:32:33

Utworzenie wiadomości w sytemie.