The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 395
Urządzenie: Xiaomi Home
Kontakt: Thomas (+48 601 590 904)
Treść:
SMS Gateway Android PHP
Status: Queued
17.08.2019
17:35:13

Dostarczenie wiadomości.

17.08.2019
17:35:05

Wysłanie wiadomości.

17.08.2019
17:34:57

Planowana godzina wysyłki.

17.08.2019
17:34:55

Utworzenie wiadomości w sytemie.