The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 4
Urządzenie: Xiaomi Home
Kontakt: Luke (+48 254 743 969)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
21.05.2019
20:56:54

Dostarczenie wiadomości.

21.05.2019
20:56:46

Wysłanie wiadomości.

21.05.2019
20:56:38

Planowana godzina wysyłki.

21.05.2019
20:56:36

Utworzenie wiadomości w sytemie.