The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 402
Urządzenie: Xiaomi Home
Kontakt: Savannah (+48 149 130 460)
Treść:
Send text message API
Status: Queued
19.04.2019
04:12:03

Dostarczenie wiadomości.

19.04.2019
04:11:55

Wysłanie wiadomości.

19.04.2019
04:11:47

Planowana godzina wysyłki.

19.04.2019
04:11:45

Utworzenie wiadomości w sytemie.