The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 408
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Penelope (+48 797 339 706)
Treść:
Mass SMS sendingy
Status: Queued
22.02.2020
13:41:29

Dostarczenie wiadomości.

22.02.2020
13:41:21

Wysłanie wiadomości.

22.02.2020
13:41:13

Planowana godzina wysyłki.

22.02.2020
13:41:11

Utworzenie wiadomości w sytemie.