The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 409
Urządzenie: Sony Work
Kontakt: Hannah (+48 481 347 304)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status: Queued
25.02.2020
20:35:26

Dostarczenie wiadomości.

25.02.2020
20:35:18

Wysłanie wiadomości.

25.02.2020
20:35:10

Planowana godzina wysyłki.

25.02.2020
20:35:08

Utworzenie wiadomości w sytemie.