The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 41
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Abigail (+48 852 833 191)
Treść:
Receive SMS via API
Status: Queued
25.02.2020
20:11:21

Dostarczenie wiadomości.

25.02.2020
20:11:13

Wysłanie wiadomości.

25.02.2020
20:11:05

Planowana godzina wysyłki.

25.02.2020
20:11:03

Utworzenie wiadomości w sytemie.