The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 418
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Wyatt (+48 484 946 083)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status: Queued
24.05.2019
21:17:32

Dostarczenie wiadomości.

24.05.2019
21:17:24

Wysłanie wiadomości.

24.05.2019
21:17:16

Planowana godzina wysyłki.

24.05.2019
21:17:14

Utworzenie wiadomości w sytemie.