The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 420
Urządzenie: Sony Work
Kontakt: Hannah (+48 676 336 275)
Treść:
Receive SMS via API Android
Status: Queued
16.02.2019
07:09:23

Dostarczenie wiadomości.

16.02.2019
07:09:15

Wysłanie wiadomości.

16.02.2019
07:09:07

Planowana godzina wysyłki.

16.02.2019
07:09:05

Utworzenie wiadomości w sytemie.