The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 445
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Sebastian (+48 278 113 011)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status: Queued
19.04.2019
07:36:33

Dostarczenie wiadomości.

19.04.2019
07:36:25

Wysłanie wiadomości.

19.04.2019
07:36:17

Planowana godzina wysyłki.

19.04.2019
07:36:15

Utworzenie wiadomości w sytemie.