The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 445
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Jaxon (+48 811 787 347)
Treść:
Receive SMS via API
Status: Queued
16.02.2019
16:00:30

Dostarczenie wiadomości.

16.02.2019
16:00:22

Wysłanie wiadomości.

16.02.2019
16:00:14

Planowana godzina wysyłki.

16.02.2019
16:00:12

Utworzenie wiadomości w sytemie.