The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 445
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Mateo (+48 383 868 700)
Treść:
Internet SMS Gateway
Status: Queued
17.08.2019
18:40:50

Dostarczenie wiadomości.

17.08.2019
18:40:42

Wysłanie wiadomości.

17.08.2019
18:40:34

Planowana godzina wysyłki.

17.08.2019
18:40:32

Utworzenie wiadomości w sytemie.