The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 447
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Luke (+48 251 902 864)
Treść:
Internet SMS Gateway
Status: Queued
17.02.2020
07:34:06

Dostarczenie wiadomości.

17.02.2020
07:33:58

Wysłanie wiadomości.

17.02.2020
07:33:50

Planowana godzina wysyłki.

17.02.2020
07:33:48

Utworzenie wiadomości w sytemie.