The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 448
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Paisley (+48 259 093 521)
Treść:
Android SMS Gateway
Status: Queued
17.02.2020
04:19:21

Dostarczenie wiadomości.

17.02.2020
04:19:13

Wysłanie wiadomości.

17.02.2020
04:19:05

Planowana godzina wysyłki.

17.02.2020
04:19:03

Utworzenie wiadomości w sytemie.