The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 45
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: David (+48 285 353 421)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status: Queued
17.02.2020
09:40:55

Dostarczenie wiadomości.

17.02.2020
09:40:47

Wysłanie wiadomości.

17.02.2020
09:40:39

Planowana godzina wysyłki.

17.02.2020
09:40:37

Utworzenie wiadomości w sytemie.