The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 452
Urządzenie: Samsung Work
Kontakt: Amelia (+48 422 124 788)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
17.08.2019
13:10:57

Dostarczenie wiadomości.

17.08.2019
13:10:49

Wysłanie wiadomości.

17.08.2019
13:10:41

Planowana godzina wysyłki.

17.08.2019
13:10:39

Utworzenie wiadomości w sytemie.