The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 452
Urządzenie: Sony Work
Kontakt: Nora (+48 188 602 263)
Treść:
SMS Gateway solution
Status: Queued
19.04.2019
05:22:47

Dostarczenie wiadomości.

19.04.2019
05:22:39

Wysłanie wiadomości.

19.04.2019
05:22:31

Planowana godzina wysyłki.

19.04.2019
05:22:29

Utworzenie wiadomości w sytemie.