The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 453
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: William (+48 351 129 296)
Treść:
SMS Gateway Android PHP
Status: Queued
20.03.2019
22:16:09

Dostarczenie wiadomości.

20.03.2019
22:16:01

Wysłanie wiadomości.

20.03.2019
22:15:53

Planowana godzina wysyłki.

20.03.2019
22:15:51

Utworzenie wiadomości w sytemie.