The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 453
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Wyatt (+48 931 265 907)
Treść:
Messaging API Android
Status: Queued
24.05.2019
17:03:56

Dostarczenie wiadomości.

24.05.2019
17:03:48

Wysłanie wiadomości.

24.05.2019
17:03:40

Planowana godzina wysyłki.

24.05.2019
17:03:38

Utworzenie wiadomości w sytemie.