The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 467
Urządzenie: Xiaomi Work
Kontakt: Sophia (+48 476 283 947)
Treść:
Receive SMS via API Android
Status: Queued
24.05.2019
20:49:26

Dostarczenie wiadomości.

24.05.2019
20:49:18

Wysłanie wiadomości.

24.05.2019
20:49:10

Planowana godzina wysyłki.

24.05.2019
20:49:08

Utworzenie wiadomości w sytemie.