The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 47
Urządzenie: Lenovo Work
Kontakt: Thomas (+48 620 711 736)
Treść:
Send text message API
Status: Queued
17.02.2020
08:44:45

Dostarczenie wiadomości.

17.02.2020
08:44:37

Wysłanie wiadomości.

17.02.2020
08:44:29

Planowana godzina wysyłki.

17.02.2020
08:44:27

Utworzenie wiadomości w sytemie.