The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 470
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Penelope (+48 796 112 365)
Treść:
Receive SMS via API
Status: Queued
17.08.2019
06:24:29

Dostarczenie wiadomości.

17.08.2019
06:24:21

Wysłanie wiadomości.

17.08.2019
06:24:13

Planowana godzina wysyłki.

17.08.2019
06:24:11

Utworzenie wiadomości w sytemie.