The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 470
Urządzenie: Lenovo Work
Kontakt: Isabella (+48 110 239 034)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
16.02.2019
16:49:18

Dostarczenie wiadomości.

16.02.2019
16:49:10

Wysłanie wiadomości.

16.02.2019
16:49:02

Planowana godzina wysyłki.

16.02.2019
16:49:00

Utworzenie wiadomości w sytemie.