The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 476
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: John (+48 544 417 965)
Treść:
Web SMS Gateway
Status: Queued
24.05.2019
21:51:09

Dostarczenie wiadomości.

24.05.2019
21:51:01

Wysłanie wiadomości.

24.05.2019
21:50:53

Planowana godzina wysyłki.

24.05.2019
21:50:51

Utworzenie wiadomości w sytemie.