The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 476
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Violet (+48 893 165 738)
Treść:
Receive SMS through API
Status: Queued
21.03.2019
00:31:41

Dostarczenie wiadomości.

21.03.2019
00:31:33

Wysłanie wiadomości.

21.03.2019
00:31:25

Planowana godzina wysyłki.

21.03.2019
00:31:23

Utworzenie wiadomości w sytemie.