The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 477
Urządzenie: Alcatel Work
Kontakt: Oliver (+48 385 129 304)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
26.02.2020
01:30:12

Dostarczenie wiadomości.

26.02.2020
01:30:04

Wysłanie wiadomości.

26.02.2020
01:29:56

Planowana godzina wysyłki.

26.02.2020
01:29:54

Utworzenie wiadomości w sytemie.