The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 482
Urządzenie: HTC Work
Kontakt: Nora (+48 476 433 139)
Treść:
Messaging API Android
Status: Queued
17.08.2019
17:59:07

Dostarczenie wiadomości.

17.08.2019
17:58:59

Wysłanie wiadomości.

17.08.2019
17:58:51

Planowana godzina wysyłki.

17.08.2019
17:58:49

Utworzenie wiadomości w sytemie.