The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 482
Urządzenie: Sony Work
Kontakt: Benjamin (+48 148 487 281)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
19.04.2019
08:41:07

Dostarczenie wiadomości.

19.04.2019
08:40:59

Wysłanie wiadomości.

19.04.2019
08:40:51

Planowana godzina wysyłki.

19.04.2019
08:40:49

Utworzenie wiadomości w sytemie.