The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 482
Urządzenie: Sony Work
Kontakt: Oliver (+48 692 490 336)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
28.02.2020
13:28:11

Dostarczenie wiadomości.

28.02.2020
13:28:03

Wysłanie wiadomości.

28.02.2020
13:27:55

Planowana godzina wysyłki.

28.02.2020
13:27:53

Utworzenie wiadomości w sytemie.