The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 485
Urządzenie: Sony Work
Kontakt: Eleanor (+48 174 722 463)
Treść:
Android SMS Gateway
Status: Queued
20.03.2019
17:12:25

Dostarczenie wiadomości.

20.03.2019
17:12:17

Wysłanie wiadomości.

20.03.2019
17:12:09

Planowana godzina wysyłki.

20.03.2019
17:12:07

Utworzenie wiadomości w sytemie.