The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 489
Urządzenie: Samsung Work
Kontakt: Ryan (+48 917 438 911)
Treść:
Messaging API Android
Status: Queued
25.02.2020
22:05:01

Dostarczenie wiadomości.

25.02.2020
22:04:53

Wysłanie wiadomości.

25.02.2020
22:04:45

Planowana godzina wysyłki.

25.02.2020
22:04:43

Utworzenie wiadomości w sytemie.