The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 493
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Addison (+48 399 291 612)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
20.03.2019
23:22:20

Dostarczenie wiadomości.

20.03.2019
23:22:12

Wysłanie wiadomości.

20.03.2019
23:22:04

Planowana godzina wysyłki.

20.03.2019
23:22:02

Utworzenie wiadomości w sytemie.