The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 493
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Jayden (+48 858 262 173)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status: Queued
21.05.2019
22:28:31

Dostarczenie wiadomości.

21.05.2019
22:28:23

Wysłanie wiadomości.

21.05.2019
22:28:15

Planowana godzina wysyłki.

21.05.2019
22:28:13

Utworzenie wiadomości w sytemie.