The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 494
Urządzenie: Sony Work
Kontakt: Ryan (+48 148 988 812)
Treść:
Mass SMS sendingy
Status: Queued
28.02.2020
16:40:17

Dostarczenie wiadomości.

28.02.2020
16:40:09

Wysłanie wiadomości.

28.02.2020
16:40:01

Planowana godzina wysyłki.

28.02.2020
16:39:59

Utworzenie wiadomości w sytemie.