The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 495
Urządzenie: Xiaomi Work
Kontakt: Ethan (+48 811 468 137)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status: Queued
20.03.2019
20:47:05

Dostarczenie wiadomości.

20.03.2019
20:46:57

Wysłanie wiadomości.

20.03.2019
20:46:49

Planowana godzina wysyłki.

20.03.2019
20:46:47

Utworzenie wiadomości w sytemie.