The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 498
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Caleb (+48 954 771 047)
Treść:
Receive SMS via API Android
Status: Queued
19.04.2019
06:19:03

Dostarczenie wiadomości.

19.04.2019
06:18:55

Wysłanie wiadomości.

19.04.2019
06:18:47

Planowana godzina wysyłki.

19.04.2019
06:18:45

Utworzenie wiadomości w sytemie.