The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 498
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Abigail (+48 192 034 266)
Treść:
Android phone as SMS Gateway
Status: Queued
17.08.2019
18:36:04

Dostarczenie wiadomości.

17.08.2019
18:35:56

Wysłanie wiadomości.

17.08.2019
18:35:48

Planowana godzina wysyłki.

17.08.2019
18:35:46

Utworzenie wiadomości w sytemie.