The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 498
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: David (+48 119 241 573)
Treść:
Receive SMS via API
Status: Queued
16.02.2019
19:18:43

Dostarczenie wiadomości.

16.02.2019
19:18:35

Wysłanie wiadomości.

16.02.2019
19:18:27

Planowana godzina wysyłki.

16.02.2019
19:18:25

Utworzenie wiadomości w sytemie.