The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 64
Urządzenie: Xiaomi Work
Kontakt: Henry (+48 427 976 912)
Treść:
Send text message API
Status: Queued
16.02.2019
18:42:23

Dostarczenie wiadomości.

16.02.2019
18:42:15

Wysłanie wiadomości.

16.02.2019
18:42:07

Planowana godzina wysyłki.

16.02.2019
18:42:05

Utworzenie wiadomości w sytemie.