The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 64
Urządzenie: Xiaomi Work
Kontakt: Sebastian (+48 512 929 187)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
17.08.2019
15:44:35

Dostarczenie wiadomości.

17.08.2019
15:44:27

Wysłanie wiadomości.

17.08.2019
15:44:19

Planowana godzina wysyłki.

17.08.2019
15:44:17

Utworzenie wiadomości w sytemie.