The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 67
Urządzenie: Xiaomi Work
Kontakt: Caleb (+48 212 929 372)
Treść:
Internet SMS Gateway
Status: Queued
16.02.2019
15:54:37

Dostarczenie wiadomości.

16.02.2019
15:54:29

Wysłanie wiadomości.

16.02.2019
15:54:21

Planowana godzina wysyłki.

16.02.2019
15:54:19

Utworzenie wiadomości w sytemie.