The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 67
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Caleb (+48 308 129 841)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status: Queued
17.08.2019
15:23:14

Dostarczenie wiadomości.

17.08.2019
15:23:06

Wysłanie wiadomości.

17.08.2019
15:22:58

Planowana godzina wysyłki.

17.08.2019
15:22:56

Utworzenie wiadomości w sytemie.