The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 7
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Aria (+48 843 473 968)
Treść:
Mass SMS sendingy
Status: Queued
21.05.2019
21:24:48

Dostarczenie wiadomości.

21.05.2019
21:24:40

Wysłanie wiadomości.

21.05.2019
21:24:32

Planowana godzina wysyłki.

21.05.2019
21:24:30

Utworzenie wiadomości w sytemie.