The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 71
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Isaiah (+48 356 611 274)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status: Queued
17.02.2020
10:45:32

Dostarczenie wiadomości.

17.02.2020
10:45:24

Wysłanie wiadomości.

17.02.2020
10:45:16

Planowana godzina wysyłki.

17.02.2020
10:45:14

Utworzenie wiadomości w sytemie.