The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 74
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Violet (+48 177 992 147)
Treść:
Mass SMS sendingy
Status: Queued
17.02.2020
07:43:35

Dostarczenie wiadomości.

17.02.2020
07:43:27

Wysłanie wiadomości.

17.02.2020
07:43:19

Planowana godzina wysyłki.

17.02.2020
07:43:17

Utworzenie wiadomości w sytemie.