The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 94
Urządzenie: Sony Work
Kontakt: Isaiah (+48 992 271 392)
Treść:
SMS Gateway Android PHP
Status: Queued
20.03.2019
13:08:42

Dostarczenie wiadomości.

20.03.2019
13:08:34

Wysłanie wiadomości.

20.03.2019
13:08:26

Planowana godzina wysyłki.

20.03.2019
13:08:24

Utworzenie wiadomości w sytemie.