The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 94
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Aria (+48 829 417 050)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
28.02.2020
13:44:42

Dostarczenie wiadomości.

28.02.2020
13:44:34

Wysłanie wiadomości.

28.02.2020
13:44:26

Planowana godzina wysyłki.

28.02.2020
13:44:24

Utworzenie wiadomości w sytemie.