The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 97
Urządzenie: Xiaomi Work
Kontakt: Nora (+48 693 921 352)
Treść:
Android SMS Gateway
Status: Queued
20.03.2019
22:43:17

Dostarczenie wiadomości.

20.03.2019
22:43:09

Wysłanie wiadomości.

20.03.2019
22:43:01

Planowana godzina wysyłki.

20.03.2019
22:42:59

Utworzenie wiadomości w sytemie.